"Cristuru' în vizită la Baia Mare"

nagybanya-keresztur.jpg Înainte de a vã povesti excursia noastrã la Baia Mare,  v-aº dezvãlui un secret. Grupa din Cristuru Secuiesc sãrbãtoreºte 8 ani de la înfiin&ţorn;are, având azi cca. 30 de membri activi în grupã. La întâlnirea liderilor de grupe Aspor din Târgu Mureº, din iulie 2007, ne-am hotãrât cu colegele din grupa Baia Mare, sã-i vizitãm în cursul acestui an.«  Zis ºi fãcut.” Am fost primi&ţorn;i cu multã dragoste ºi ospitalitate, ne-au organizat un program variat, fãcându-ne posibilã cunoaºterea acestui oraº deosebit, ale valorilor lui culturale, precum ºi a activitã&ţorn;ii lor în cadrul asocia&ţorn;iei Aspor.Vremea a trecut prea repede, nu ne-a rãmas timp de multe lucruri ce ne-am fi dorit. Astfel gimnastica în comun – a picat ºi ea. În schimb ne-am miºcat muºchii obrazului dupã câteva pahare de vin dupã cinã, cântatul în colectiv creându-ne o atmosferã de neuitat.Ne-am întors cu bogate amintiri, realizându-se legãturi de prietenie între noi -sperãm de lungã duratã.Drumul fiind lung între cele douã oraºe, am fãcut câte-un popas de a cunoaºte ºi alte locuri ilustri: Tg. Mureº, Gorneºti, Reghin, Bistri&ţorn;a, Dej, Jibãu, Zalãu.

Avem încrederea, cã este doar un început, începutul unei rela&ţorn;ii din care toatã lumea are de câºtigat. Cu aceastã ocazie lansãm invita&ţorn;ia noastrã cãtre gupa din Baia Mare, de a ne vizita ºi ei în cursul anului urmãtor la Cristuru Secuiesc.

BALAZS ANIKO,

lider grupa Cristur

 nagybanya-keresztur.jpg
 nagybanya-keresztur_2.jpg