Consiliu judeţean "evaluat" de Aspor

Prima ac&ţorn;iune de deplasare cu osteodensitometrul a ASPOR din 2007 a fost la Consiliul prefectura_2.jpgJude&ţorn;ean / Prefectura Târgu Mureº.  În sala mare de ºedin&ţorn;e, angaja&ţorn;ii institu&ţorn;iei au luat la cunoºtin&ţorn;ã informa&ţorn;iile cuprinse în prezentãrile doamnei Dr. Gáspárik A. Ildikó ºi a fizioterapeutei Barţa Zsuzsa, efectuând mai apoi câteva exerci&ţorn;ii fizice recomandate în mod special celor care îºi petrec ziua stând la birou. 

La final, doritorii s-au supus investiga&ţorn;iei osteodensitometrice, printre dânºii aflându-se preºedinta Consiliului Jude&ţorn;ean, doamna Lokodi Edita.

prefectura-edit.jpg prefectura_4.jpg prefectura.jpg