În 1994 OMS-ul a propus un ghid de diagnostic al osteoporozei bazat pe măsurarea densităţii minerale osoase prin absorbţiometrie duală cu raze X (DEXA). Deşi criteriile densitometrice şi categoriile diagnostice propuse au fost larg acceptate, o serie de probleme legate de utilizarea lor persistă; ele sunt legate de regiunea scheletică optimă pentru a fi măsurată şi aplicabilitatea criteriilor diagnostice pentru sexul masculin. În plus, apariţia unor noi tehnologii de apreciere a cantităţii şi, eventual a calităţii osului ridică problema poziţionării lor în strategia diagnostică a osteoporozei.

Conform definiţiei acceptate pe plan internaţional, osteoporoza este o boală sistemică caracterizată prin masă osoasă scăzută şi alterarea microarhitecturii osoase, având drept consecinţă creşterea fragilităţii osoase şi a fracturilor.
Prin urmare, măsurarea densităţii minerale osoase permite atât diagnosticul osteoporozei, cât şi o apreciere a riscului de fractură. În acest sens, este deseori amintită analogia cu HTA, deoarece măsurarea TA este diagnosticată pentru HTA, care, la rândul ei, este un factor de risc major pentru accidentul vascular cerebral.
Pragul diagnostic de –2.5 DS identifică 15-20% din femeile aflate în postmenopauză ca având osteoporoză. Incidenţa osteoporozei creşte exponenţial după vârsta de 50 de ani din două motive: scăderea liniară cu vârsta a DMO (densitate minerală osoasă) şi distribuţia normală (gausiană) a valorilor DMO.

Metodologii de măsurare a masei osoase


Magnitudinea pierderii de masă osoasă în premenopauză (femeia adultă în clasificarea anglosaxonă a menopauzei) este controversată; în schimb, imediat după menopauză debutează o pierdere de masă osoasă substanţială, care continuă până la vârste avansate.
În termenii deviaţiilor standard de masă osoasă cele mai mari rate de pierderi se constată cu tomografia computerizată cantitativă (QCT) şi DEXA la nivelul coloanei în proiecţie laterală; cele mai mici rate de modificare ale masei osoase cu vârsta sunt identificate de metodele ce utilizează atenuarea ultrasunetelor la călcâi.
Aceste consideraţii sugerează alegerea în scop diagnostic a unei singure tehnologii şi a unui singur loc de măsurare. Nici o tehnică actuală şi nici o regiune scheletică nu sunt ideale, dar cel mai bun candidat este şoldul total sau colul femural măsurate cu DEXA.
În ceea ce priveşte celelalte tehnici, în special cele bazate pe ultrasunete, ele pot fi utilizate în combinaţie cu alţi factori de risc pentru a determina oportunitatea unei investigări DEXA. În cazul acestor tehnici, se recomandă exprimarea rezultatelor în unităţi de măsurare sau unităţi de risc.

Evaluarea riscului de fractură


Dacă acceptăm că diagnosticul osteoporozei se pune măsurând cu DEXA masa osoasă la şold, atunci care este rolul măsurătorilor în alte regiuni scheletice şi mai ales care este utilitatea tehnicilor ultrasonice? O serie de consideraţii sugerează că metodele alternative de măsurare au un rol foarte important în evaluarea riscului.
Pentru evaluarea riscului, caracteristica esenţială este abilitatea unei tehnici de a avea valoare predictivă asupra fracturii.
Măsurarea ultrasonică sesizează alături de densitatea osoasă, şi elasticitatea respectiv microarhitectura ţesutului osos, strâns corelate cu riscul de fracturi.
S-a calculat că riscul de fractură creşte aproximativ de 1,5 ori pentru fiecare 1DS în minus a DMO. Prin urmare, o pacientă cu scorul T de –3 DS va avea un risc de fractură de 1,5 x 3 (4,5) ori mai mare decât o pacientă cu DMO normală.
Conjugarea măsurării DMO cu alţi factori de risc creşte valoarea predictivă a testului. Prezentă la aceiaşi pacienţi a mai multor factori de risc reprezintă baza strategiilor de selecţie a pacienţilor pentru investigaţia DEXA şi tratament.
Profit de ocazie pentru a saluta membrii ASPOR, pentru timpul, talentul şi energia dedicate mişcării comune de combatere a osteoporozei.

Dr. Daniel Grigorie
U.M.F. “CAROL DAVILA”, INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE, BUCUREŞTI